Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 13 Харківської міської ради»

 

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей

Приоритетні завдання на 2020/2021 навчальний рік

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №13 Харківської міської ради» здійснює освітній процес на підставі таких нормативних, законодавчих та інструктивних документів: Конституція України, Конвенція про права дитини, Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний заклад, Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 № 615, методичного листа Міністерства освіти і науки від 06.06.2005 року №1/9-306 «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах», листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 26.07.2010 р. №1.4/18-3082,Інструктивно-методичні рекомендації «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі», наказу МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», листа комунального вищого навчального закладу «Харківської академії неперервної освіти» від 24.12.2015 №1199 інструктивно-методичні рекомендації  «Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах Харківської області відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», листа Міністерства освіти і науки України від 02.09.2016 № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах», листа Міністерства освіти і науки України від 02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах», листа Міністерства освіти і науки України від 30.07.2020 № 1/9-411 «Щодо організації діяльності закладів освіти в 2020/2021 навчальному році».

У 2020/2021 навчальному році освітній процес в закладі  дошкільної освіти буде здійснюватися за такими програмами:

  •  «Дитина», Освітня програма для дітей від 2 до 7 років (наук. кер. проекту – Огнев`юк В. О., авт. колектив – Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Богданець-Білоскаленко Н. І. та ін.) – нова редакція 2015 року(лист МОН України від 09.11.2015 №1/11 – 16163);

У практику роботи впроваджувати парціальні освітні програми: «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л. В.), «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.), Навчальний рік починається 1 вересня 2020 року і закінчується 31 травня 2020 року, оздоровчий період триває з 1 червня по 31 серпня 2020 року. Загальна кількість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів: літні – 90 календарних днів (з 01.06.2021 по 31.08.2021), осінні – з 26.10.2020  по 01.11.2020, зимові – з 25.12.2020 по 10.01.2021, весняні- з 22.03.2021 по 28.03.2021. У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота.

У дошкільному закладі встановлено 5-денний навчально-виховний тиждень. Мова навчання: українська.

Тривалість занять становить: для дітей раннього віку – 10 хвилин, для дітей молодшого віку – 15 хвилин, для дітей середнього віку – 20 хвилин, для дітей старшого дошкільного віку – 25 хвилин. Тривалість інтегрованих занять може збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів  дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старший групах). Тривалість перерв між заняттями не менше 10 хвилин.

У навчально-виховному процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей: спеціально організована форма активності (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та розваги.

В освітньому процесі використовувати такі види занять з дітьми: інтегровані (розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування + художньо-продуктивна діяльність (образотворча) ознайомлення із соціумом (ознайомлення з природним довкілля) + різні форми активності дітей), комбіновані (художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча),розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування,  логіко-математичний розвиток), домінантні (за будь-яким напрямом розвитку), комплексні (художньо-продуктивна діяльність (образотворча), логіко-математичний розвиток тощо). 

Відповідно Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» розподіл організованих форм активності складається за освітніми лініями розвитку відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та планування освітньої роботи здійснювати за режимними моментами.

 

                             

Приоритетні завдання на 2020/2021 навчальний рік

1.Формування у дітей початкових уявлень про дії та поведінку, що орієнтовані на сталий розвиток, а саме екологічно доцільної поведінки, культури ресурсозбереження, здатності здійснювати самооцінку та контроль своєї поведінки.

 

2. Формування життєвої компетенції шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних технологій;

3.Формування логіко-математичної компетенції дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик та технологій.