Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 13 Харківської міської ради»

 

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей

Положення про консультативний пункт

Положення
про консультативний центр
для батьків  або  осіб, які їх замінюють
і  дітей, які виховуються в умовах сім’ї

   
    1. Загальні  положення
          1.1.Консультативний центр для  батьків або осіб, які їх замінюють і  дітей, які виховуються в умовах сім’ї (далі – Консультативний центр),  організовується
при дошкільному закладі № 13.
    1.2. Консультативний центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими
 актами, наказами МОНмолодьспорт, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  Примірним положенням про консультативний
 центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї (наказ МОНмолодьспорт від 30.06.2011р. № 714) та даним Положенням
1.3. Консультативний центр створюється для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей віком від  2 місяців до 6(7) років, які виховуються в умовах сім’ї.
1.4. Консультативний центр – це одна з форм надання допомоги сім’ї у вихованні і розвитку  дітей дошкільного віку.

    2. Мета і завдання  діяльності  Консультативного центру

    2.1. Мета створення  Консультативного центру:
- забезпечення єдиних вимог і  наступності сімейного і суспільного виховання;
- надання безкоштовної психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють,  підтримки різнобічного розвитку  дітей, які виховуються в умовах сім’ї.
    2.2. Головні  завдання Консультативного центру:
 - надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та
навчанні дітей, які виховуються в умовах сім’ї, відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;
- сприяння   соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
- забезпечення взаємодії між  дошкільним навчальним закладом й іншими організаціями соціальної і медичної  підтримки дітей і батьків або осіб, які їх замінюють.

         3. Організація діяльності  Консультативного центру

 3.1. Основні форми діяльності Консультативного центру:
 - організація лекторіїв, теоретичних і практичних семінарів, індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, які їх замінюють);
- організація заочного консультування через листування, в телефонному режимі, через організацію роботи сайті  навчального закладу.
 3.2. Консультативний центр  здійснює  консультативну допомогу батькам  або особам, які їх замінюють,  з питань:
    - соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
    -  вікових, психофізіологічних  особливості  дітей;
-  психологічної готовності до навчання у школі;
    - профілактики  відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
    - організації ігрової діяльності;   
    - організації харчування дітей вдома;
    - створення  умов для за загартування і оздоровлення;
- соціального захисту дітей із різних  категорій сімей.
3.3. Робота з батьками  або особами, які їх замінюють і дітьми  в Консультативному центрі проводиться підгрупами та індивідуально.
3.4. Організація психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють,  будується  на основі інтеграції діяльності спеціалістів Консультаційного центру:
 вихователя - методиста, вихователів груп дітей старшого дошкільного віку,  старшої медичної сестри закладу.
3.5. Консультування батьків або осіб, які їх замінюють, може проводитись одним або декількома  спеціалістами одночасно.
Кількість спеціалістів, залучених  до роботи в Консультативному центру затверджено завідувачем  навчального закладу.
3.6. Для здійснення діяльності Консультативного центру необхідно ведення наступної документації:
-  журнал реєстрації звернень;
- план та графік роботи  Консультативного центру, затверджений керівником навчального закладу;
 -  аналіз роботи за рік.
3.7.  Безпосереднє  керівництво Консультативним центром здійснюється завідувачем дошкільного навчального закладу № 13.