Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 13 Харківської міської ради»

 

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей

Нормативно-правова база

 

 1. Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 305
 2. Типове положення  про службу охорони праці (затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2004 р. за n 1526/10125)
 3. Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах (затверджено н а к а з ом  N 563 від 01.08.2001 ,зареєстровано в Міністерстві  юстиції України 20 листопада 2001 р.за N 969/6160 (зі змінами, затвердженими аказом Міністерства освіти і науки від 20.11.2006 N 782 ))
 4. Про затвердження Типового положення про порядок  проведення навчання і перевірки знань   з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою (затверджено н а к а з ом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від  26.01.2005  N 15 )
 5. Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань  з питань охорони праці в закладах, установах,  організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України (затверджене наказом  Міністерство освіти і науки України від 18.04.2006  N 304 та Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 липня 2006 р. за N 806/12680)
 6. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах     (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України  31.08.2001  № 616 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 07.10.2013 № 1365) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2013 р. за № 1809/24341)
 7. Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці (затверджено наказом Державного комітету по нагляду за охороною праці  від 29.01.98 N 9)
 8. Про затвердження порядоку розслідування та ведення обліку нещасних випадків не виробничого характеру (затвердженє постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. N 270)                   
 9. Про  Типові  правила  внутрішнього  трудового  розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства  освіти України(затверджено н а к а з о м N 455 від 20.12.93 ,зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 червня 1994 р за N 121/330)
 10. Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоровя дітей у дошкільних навчальних закладах(затверджене наказом  Міністерство освіти і науки України від 28.10.2008  N 985)
 11. Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах(затверджено наказом Міністерство освіти і науки ,молоді та спорту  України від 01.10.2012  № 1059 )   
 12.    Правила пожежної безпеки для закладів,  установ і організацій системи освіти України ( затверджено наказом Міністерство освіти і науки  України і ГУДПО МВС України  від 30.09.98   N 348/70 , зареєстровано в Міністерстві     юстиції України 17 грудня 1998 р. за N 800/3240)
 13. Порядок здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах  та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій  техногенного та природного характеру ( затверджено наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та   у    справах    захисту населення    від   наслідків Чорнобильської катастрофи  від 23.04.2001  N 97)
 14.  Про типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства (зі змінами ,внесеними згідно з наказом Держнаглядохоронпраці №8 від 03.02.94)
 15. Перелік професій, виробництв і організацій , працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам( затверджено постановою  Кабінету Міністрів України від 23 травня   №559) Закон України Про захист населення від інфекційних хвороб