Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 13 Харківської міської ради»

 

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей

Методична робота

 

Методична робота - це систематична колективна й індивідуальна діяльність педагогічних кадрів, спрямована  на підвищення їх науково-теоретичного, загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності. 

Методична робота в ЗДО - це цілісна, заснована на досягненнях науки й педагогічного досвіду, на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалежних дій     і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації й професійної майстерності кожного вихователя (включаючи заходи щодо керування професійною самоосвітою, самовихованням, самовдосконаленням педагогів), на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу ЗДО  в цілому,  а в остаточному результаті на вдосконалювання навчально-виховного процесу, досягнень оптимального рівня виховання й розвитку конкретних дітей.

 

Методичний кабінет  ЗДО - є центром методичної допомоги практичним працівникам та поширення науково-психологічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку  

 

Функції методичної роботи в ЗДО

Інформаційна:

вивчення та накопичення інформації про стан та результати професійної діяльності педагогів; 

підвищення кваліфікації педагогічного персоналу; 

підвищення якості педагогічного процесу; 

узагальнення позитивного досвіду педагогів; 

поповнення банку педагогічної інформації про найбільш актуальні проблеми розвитку дошкільної освіти, про новітні досягнення науки та практики; 

широке впровадження інформаційних технологій; 

встановлення контактів зі ЗМІ, різноманітними установами та організаціями для розповсюдження інформації про діяльність ЗДО.

 

Навчальна: 

здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з новими освітніми програмами та технологіями; 

ознайомлення зі стандартами дошкільної освіти України; 

здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з законодавчими, нормативними документами в галузі освіти; 

організація та проведення семінарів, практичних занять, консультацій, відкритих заходів з використанням активних методів.

 

Контрольно-діагностична:

моніторинг якості педагогічного процесу; 

застосування методів психолого-педагогічної діагностики в процесі вивчення стану освітньо-виховного процесу; 

аналіз інноваційного досвіду педагогічного персоналу; 

узагальнення отриманих результатів.

 

Корекційно-прогностична (плануюча):

здійснення планування перспективних та поточних заходів ( річний, місячний, календарний плани)

 

Організаційна:

організація та участь в педагогічних радах, педагогічних годинах, батьківських конференціях тощо; 

організація методичних об’єднань, творчих груп та міні-проектів; 

організація самостійної роботи педагогів з підвищення професійного рівня; 

організація роботи з батьками дітей та соціальними партнерами; 

направлення педагогів на курси підвищення кваліфікації.

 

Дослідницька:

планування заходів на основі аналізу стану освітнього процесу та запитів педагогів з урахуванням нових тенденцій в розвитку освітніх технологій;

вивчення та розповсюдження інноваційного досвіду.

 

Комунікативна:

усвідомлення особистої та соціальної значимості діяльності; 

реалізація гуманістичної парадигми в педагогічній діяльності; встановлення ділових контактів з учасниками педагогічного процесу, з соціальними партнерами.

 

Виховна:

стимулювання творчої діяльності педагогів; 

виявлення потенціалу педагогів; 

стимулювання підвищення професійної кваліфікації; 

мотивування на використання особистісно-орієнтованої моделі виховання, прояв любові та розуміння.

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ ТВОРЧОЇ ГРУПИ на 2020/2021 навчальний рік

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

1

 

Організаційне засідання. Затвердження плану роботи творчої групи

Вересень

2020

Вихователь-методист

2

Провести консультацію «Використання пед. технологій на заннятях з формув. еле-мент. Математичних явлень»

Жовтень

2020

Члени творчої групи

3

Розробити консультації, поради для батькі« Впроваджуємо освіту для сталого розвитку» в родині

Листопад

2020

Члени творчої групи

4

Розробити поради для батьків «Які чинники впливаєть на розвиток дитини»

Грудень 2020

Члени творчої групи

5

Добірка дидактичних ігор з сенсорного розвитку

Січень 2021

Члени творчої групи

6

Поповнити добірку занять з використанням іноваційних технологій з логіко-математичного розвитку

Лютий 2021

Члени творчої групи

7

Розробити поради, пам'ятки, рекомендації з  освіти для сталого розвитку

Березень

2021

Члени творчої групи

8

Провести круглий стіл «збережімо ресурси нашої землі»

Квітень

2021

Члени творчої групи

9

Підсумки роботи. Планування роботи на наступний рік

Травень

2021

Члени творчої групи